Környezeti nevelési programok - Ökoiskola

Az Ökoiskola Hálózat és Program

okosikola_logo.jpg

3. kép: Az Ökoiskola logója

Az Ökoiskola Program a fenntarthatóságra nevelést elősegítő kezdeményezés. A programban a pedagógiai munka, valamint az oktatási intézmény működtetése és mindennapi élete a fenntarthatóság elvei szerint zajlik.

A nemzetközi Ökoiskola Program és Hálózat 1986-ban indult, az OECD Innovációs és Kutatási Központjának „ENSI” (Iskolai Környezeti Nevelési Kezdeményezések) elnevezésű projektje keretében. Magyarországon 2000-ben kezdeményezte az akkori oktatási minisztérium a hazai Ökoiskola Program elindítását. Jelenleg az oktatásért felelős tárca (Belügyminisztérium, BM) és a környezetvédelemért felelős Energiaügyi Minisztérium (EM) szakmai támogatásával működik.

Mitől ökoiskola egy iskola?

Az emberiség jelenlegi legnagyobb kihívása a környezeti válság. A környezettudatosabb életvitel kialakítása a válsággal való megküzdés egyik fő eszköze. Ehhez a célkitűzéshez járulnak hozzá az ökoiskolák iskolafejlesztő munkájuk során azzal, hogy a jövő generációk nevelése során a környezettudatosan cselekvő állampolgár eszményképét tartják szem előtt.

Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nemcsak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés és a fenntarthatóság pedagógiai elvei, hanem az iskolai élet minden területén; az iskola működtetése terén éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése vagy a táborok szervezése során.

Az iskolai munkához több szálon kapcsolódik a helyi közösség. A helyi környezeti értékek és gondok részét képezik az iskola pedagógiai munkájának, a helyi pedagógiai programba beágyazottan.

Ökoiskola, Örökös Ökoiskola cím

A program alapját az Ökoiskola cím képezi, amelyet az iskolák – önértékelésen alapuló – pályázata alapján a két felelős minisztérium ítéli meg (BM, EM). A két tárca 2004 óta évente ír ki pályázatot az „Ökoiskola” cím elnyerésére, amely minden magyar közoktatási intézmény számára pályázható. 2012-től lehetőség van az Örökös Ökoiskola cím megszerzésére is, amelyhez 7 év során kétszer szükséges elnyerni az Ökoiskola címet, vagyis olyan intézmények pályázhatnak Örökös Ökoiskola címre, amelyek legalább 6 éven keresztül Ökoiskola címmel rendelkeztek, és Ökoiskola címüket nem vonták vissza. Az Örökös Ökoiskola címet elnyert pályázók visszavonásig használhatják a címet. Az Ökoiskola cím megújítása 3 tanéves időszakot követően, pályázat útján történhet.

orokos_okoiskola.png

4. kép: Az Örökös Ökoiskola logója

2020-ra a hazai ökoiskolák száma elérte az 1093-at, amelyből 511 intézmény az Örökös Ökoiskola cím birtokosa is egyben.

A program részét képezi az Ökoiskola címmel rendelkező köznevelési intézmények tudásmegosztó és tudásbővítő hálózata, melynek részei a tematikus honlap, online hírlevél, jó gyakorlat és tanítási modul, pedagógus továbbképzések, évente több hazai szakmai rendezvény, valamint a jelenlét a nemzetközi és hazai szakmai tudományos közéletben a fenntarthatóság oktatása témában.

Magyarországon a diákok 28%-a tanul, valamint a pedagógusok 29%-a dolgozik ökoiskolában. Az ökoiskolák adatbázisa elérhető az OFI honlapján.

grafikon_kornyezeti_neveles.jpg

1. ábra: Az Ökoiskolák és Örökös Ökoiskolák számának változása 2005 és 2020 között


Országos Iskolakert-fejlesztési Program

BISEL – Gumicsizmás természetvédelem

Erdészeti Erdei Iskolák

„Ments meg egy kertet!” program

„Fűts okosan!” kampány

„Keresd a jelet!” verseny

Egyéb környezeti nevelési célú oktatóanyagok