Környezeti nevelési programok - BISEL

BISEL – Gumicsizmás természetvédelem

bisel_logo.jpg

A BISEL logója

Mi a BISEL pogram?

A biológiai vizsgálatok (bioindikáció, mai szóhasználattal ökológiai állapotfelmérés) alapján számított bioindex (BI) a vízfolyások vízminősítésének egyik eszköze. Ez az egyszerű módszer lehetővé teszi, hogy képet kapjunk a vízfolyások tisztaságáról és ökológiai állapotáról a benne megtalálható élővilág alapján.

A belga vizsgálati módszert (Belga Biotikus Index - BBI) számos laboratórium tesztelte, és 1984 óta Belgiumban hivatalos biológiai vízminősítési eljárás a BBI. Ez a módszer minimális adaptációval egész Európában használhatónak bizonyult, aminek egyszerűsített, a középiskolai oktatásban is könnyedén használható változatát elnevezték BISEL-nek.

A BISEL könnyen tananyagba illeszthető, hisz ellentétben a többi európai vízminőség-vizsgálati módszerrel, ez gyors, könnyű és nem igényel különösebb szaktudást, sem nagy beruházást.

A BISEL aktív módon integrálja a rendszertant és a humánökológiát: a makrogerinctelenek (szabad szemmel látható gerinctelen állatok) meghatározása a rendszertan segítségével történik, a vízminőség értékelése pedig összefüggésben áll az emberek által megváltoztatott környezettel.

Ha a BISEL használatát összekapcsoljuk kémiai vizsgálatokkal, egyértelmű következtetéseket vonhatunk le a szennyeződés okairól, ezzel pedig hatékonyan kapcsoljuk egybe a kémia és a biológia órákat.

Mióta van Magyarországon BISEL Program?

A program 2001-ben indult Magyarországon a környezetvédelemért felelős tárca gondozásában, majd 2012 után – pár év kimaradást követően – 2015-ben folytatódott új alapokon. Ekkor kapta a BISEL – Gumicsizmás Természetvédelem Program nevet, miután a vízvizsgálatokat leginkább gumicsizmában lehet elvégezni.

Miért támogatja a környezetügyért felelős tárca a BISEL programot?

Fontosnak tartjuk, hogy ez a Program és értékei, mint a terepi-tudományos környezetvédelmi munka, a természet szeretete, a generációk – diákok és tanárok, diákok és kutatók, diákok és önkormányzati szakemberek, képviselők – közötti nyitott párbeszéd, az önzetlen tudásátadás, a helyi környezetvédelmi értékek iránti elköteleződés és a környezettudatosság minél természetesebb módon épüljenek be a felnövekvő generációk életébe, szemléletébe.

Ezért a 7-12. évfolyamos diákoknak már évek óta izgalmas és érdekes versenyt hirdetünk, amelynek a feladatait a programban tárcánk mellett résztvevő partnerek, mint a Duna-Ipoly Nemzeti Park, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár munkatársaival együtt dolgozunk ki.

A program és a verseny célja

A kisvízfolyások állapotának BISEL módszerrel történő minősítése, élőviláguk megismerése, az életet adó víz fontosságának tudatosítása, a vízfolyásokat veszélyeztető tényezők megfigyelése, az élményszerű feladatokon keresztül a víz és a vízfolyások környezetének védelme iránti elköteleződés erősítése, az ökológiai összefüggések felismerése, komplex, átfogó gondolkodásmód elsajátítása, és nem utolsósorban a közösségépítés, a csapatmunka. 

Célunk az is, hogy a különféle típusú feladatokkal, a résztvevő diákok csapatban való munkáját, a digitális eszközök biztos használatát, a természeti környezethez, a lakhelyük értékeihez való kötödést erősítsük, egyúttal ösztönözzük őket arra is, hogy a helyi önkormányzattal, a sajtóval és a szakmai hatóságokkal a kapcsolataik kiépüljenek, az elvégzett munkájukat, a közjót szolgáló ötleteiket, terveiket képesek legyenek menedzselni, a helyi fejlesztési tervekbe beépíteni.

Kik végezhetnek BISEL vízvizsgálatot, kik csatlakozhatnak a versenyhez, az milyen feladatokból áll és eddig milyen eredmények köthetők a programhoz?

BISEL vízvizsgálatot gyakorlatilag bárki végezhet, aki elhívatott a vizek ökológiai állapotának nyomon követésében. A vízvizsgálat eredményét, adatait a www.bisel.hu oldalon történt regisztráció után lehet feltölteni.

A BISEL program iskolai versenyének keretében 7-9. és 10-12. évfolyamos diákok 4-6 fős csapatai vizsgálják a közelükben található vízfolyás ökológiai állapotát; egyszerű módszerekkel és szabad szemmel látható gerinctelen állatok megfigyelésével értékelik a vízminőséget. A versenyző csapatoknak a szabályos BISEL vízvizsgálat elvégzésén kívül játékos elméleti feladatsort is meg kell oldaniuk, továbbá egy összetett, kreatív feladattal is meg kell birkózniuk. Ez a feladat a korábbi években például videó („Víz, tiszta víz”), terepi határozó („Patak menti Portrék”), illetve öröm-bánat térkép („Örömforrásunk a víz”), míg a 2020-2021. évi versenyben („Az életet adó víz”) egy fotóalbum elkészítése volt. Ezeken kívül van egy tervezési feladat is, végül a korosztályonkénti legjobb 10 csapat kerül a döntőbe. A szakmai értékelők értékelése alapján díjazásra érdemes csapatok részére ünnepélyes keretek között értékes díjak átadására kerül sor.

Az országunkban történő megjelenése óta a program keretében több ezer diák, több tucat pedagógus, környezeti nevelő több száz BISEL vízvizsgálatot végzett el a magyarországi kisvízfolyásokban. Számos szakmai nap, országos találkozó,ünnepélyes díjátadó, akkreditált pedagógus képzés, vízitúra, a diákok által szervezett sok-sok pataknap, patakóra, szemétszedési akció került megrendezésre.

"Az Év BISEL Fotósa" felhívás

A program keretében 2020-ban először meghirdettük „Az Év BISEL Fotósa” pályázati felhívást is, amelyre 103 pályázó 312 fotója érkezett be. A szakmai zsűri a 3 díjazott mellett 4 különdíjat is odaítélt. A legjobb fotókból kiállítást rendeztünk a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, illetve online módon is megtekinthető egy nagyobb merítés a 2020. évi pályázatokból.

2020_nyertes_bisel_fotok.jpg

Az Év BISEL Fotósa 2020 felhívás díjazott fotói

 

2021-ben második alkalommal bonyolította le a tárca „Az Év BISEL Fotósa” országos pályázatot, amelyre ezúttal is kiemelkedően színvonalas fotók érkeztek be. A képeken a vízfolyások makrogerinctelen élőlényeit, gerinces állatait és a környezetükben található növényeket örökítették meg a pályázó diákok. A legjobb alkotásokat a Magyar Mezőgazdasági Múzeum 2021. november 18-ig állította ki. A szakmai zsűri által online kiállításra javasolt fotók a következő linken tekinthetők meg: 

https://drive.google.com/drive/folders/1JItVYTuR8xvyIOeY78k-FioM5bc5vqqi.

Válogatás Az Év BISEL Fotósa 2021 díjazott fotóiból

Válogatás "Az Év BISEL Fotósa 2021" díjazott fotóiból

 

A BISEL program szervezésében az Energiaügyi Minisztérium partnerei a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság.

További információ a program honlapján érhető el: www.bisel.hu.

vizi_elovilag_tanulmanyozasa.jpg

Vízi élővilág tanulmányozása


Erdészeti Erdei Iskolák

„Ments meg egy kertet!” program

„Fűts okosan!” kampány

„Keresd a jelet!” verseny

Egyéb környezeti nevelési célú oktatóanyagok