Környezeti nevelési programok - Iskolakert

Országos Iskolakert-fejlesztési Program

iskolakerti_alapozo_alprogram_logo.jpg

5. kép: Az Iskolakerti Alapozó Alprogram logója

Az iskolakert célja

Az iskolakert olyan oktatási, nevelési vagy felüdülési célzattal művelt kert, amelyet a gyermekközösségek (elsősorban óvodai és iskolai) rendszeresen gondoznak és használnak. Ahány iskola, annyiféle iskolakert létezik: az óvodák, iskolák kertjében lehet veteményes, gyógy- és fűszernövényekkel tarkítva, helyet kaphat benne gyümölcsös és virágoskert is, ahol a gyerekek a saját maguk által is alakított közegben töltődhetnek fel.

Az iskolakert több szempontból is értékteremtő: valódi oktató és gyakorló tér, ahol a gyerekek kertészkedés közben megfigyelnek, izgalmas kísérleteket végeznek, mérnek, és megtanulják a környezetük helyes használatát. Megismerhetik többek között a növénytársítás fogalmát, ami a biogazdálkodás egyik fontos alapeleme, megtanulják, miért hasznos a komposztálás, és a gyakorlatban sajátíthatják el a fenntartható gazdálkodás alapjait. De az iskolakert nemcsak a gazdálkodási tudástárat bővíti: a diákok már egészen korán megtanulhatják azt is, hogy a befektetett időnek és energiának szó szerint meglesz a gyümölcse. Testközelből szerezhetnek tapasztalatot a természet működéséről, és közelebb kerülnek a mindennapi ételeikhez, ezáltal az egészséges táplálkozás fogalma is vonzóbbá válhat. Ki ne akarná megkóstolni azt a paradicsomot, amit ő maga ültetett, vagy azt a paprikát, amit olyan gondosan locsolgatott?

A gyerekek az iskolakertben a gyakorlatban is láthatják a természet körfolyamatait, miközben a kreativitásukat is kiélhetik: a talajfestés és a virágképek kirakása az önkifejezés új dimenzióit nyithatja meg előttük.

iskolakertekert_program_foglalkozas.jpg

6. kép: Gyermekek festőnövényekkel ismerkednek az Iskolaker-tfejlesztési Program keretében

A gyerekek a közös munka révén érzékenyebbé válhatnak a környezetükre, és a szabad levegőn töltött órák valóságos élményeivel ellensúlyozhatják az utóbbi években uralkodóvá vált virtuális tereket. Ezeken túl a sajátos nevelési igényű gyerekek számára az iskolakerti tevékenység speciális fejlesztő, terápiás jelleggel is bír.

Az iskolakert tevékenységei közé sorolhatók tehát a pedagógiai és kertészeti feladatok mellett a játékos, közösségi, valamint rekreációs lehetőségek. Általában az oktatási intézmények udvarán hozzák létre, ritkábban külső helyszínen is megvalósulhat.

Az Iskolakert-fejlesztési Program

Az Országos Iskolakert-fejlesztési Program minden korosztály számára ideális tanulási lehetőséget biztosít, megszeretteti a természetet az óvodás korú kisgyermekektől a középiskolás diákokig. Az Országos Iskolakert-fejlesztési Program a Környezetügyért felelős Minisztérium, az Iskolakertekért Alapítvány, a Váci Egyházmegyei Karitász és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara saját iskolakerti kezdeményezéseinek összehangolásaként 2018. év végén indult el. A program támogatóinak köre 2020-ban kibővült a Kék Bolygó Alapítvánnyal és a Magyar Biokultúra Szövetséggel.

A program első részeként az „Iskolakerti Alapozó Alprogram 2019” került meghirdetésre a közoktatási intézmények számára. A program célja az új iskolakertek létrehozása, a meglévők fejlesztése, valamint mentor intézmények kialakítása és fejlesztése. Az iskolakert-hálózatban fontos szerepük van az úgynevezett mentorkerteknek, többek között nyílt iskolakertként fogadják az érdeklődőket, a fenntartási időszak öt esztendeje alatt pedig évente egy iskolakerti szakmai műhelynapot is tartanak.

A program elemei:

 • eszköztámogatás (kezdő kertek számára egységcsomag, a haladó és mentorkertek több mint 100 elemből álló készletből választhatnak), 
 • külön-külön akkreditált 30 órás óvoda – és iskolakerti képzések (mindkét képzés átfogó képet nyújt a környezeti nevelési eszközként használható kertek szervezési, kialakítási feladatairól és sokrétű, örömteli élettel való megtöltési lehetőségeiről)
 • helyszíni pedagógiai mentorálás (a képzéssel megalapozott általános tudást a helyszíni pedagógiai mentorálás értelmezi újra az aktuális helyszíni sajátosságok tükrében)
 • helyszíni kertészeti mentorálás (a kert ökológiai szemléletű fenntartásához adnak tanácsokat minden iskolakertben és a mentor óvodakertekben a Magyar Biokultúra Szövetség által szervezett, biokertész mentorok, akik összeállítottak a kertek számára egy helyszínre kidolgozott beültetési tervet, valamint az ahhoz tartozó növényvédelmi javaslatot)
 • az első ütemben tájépítészeti mentorálás is megvalósult a nagyvárosi kertekben, a SZIE tájépítész hallgatóinak bevonásával
 • a III. ütem pilot eleme egy Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet kertjének terápiás elemekkel való továbbfejlesztése volt, mint pl. mezítlábas taposó ösvény, egyensúlyozó pálya, fűszerkert, raklapkert. Ezek pedagógiai felhasználáshoz egy terápiás módszertani ötlettár is készült és elérhető a program honlapján.
 • szakmai nyílt napok a mentorkertekben (tudásmegosztás élőben + mentorok 16 db jó gyakorlatainak összefoglalása, honlapra való feltöltése)
 • mentorszemináriumok a mentorok megerősítésére
 • Iskolakert hálózat – iskolakerti közösség (online fórumok, tudástár, jó gyakorlatok, kisfilmek online megosztása, országos találkozók, Iskolakertekért-díj, szakmai kiadványok.)
resized_rovarhotel.png

7. kép: Diákok rovarhotel és veteményes szemle közben az Iskolakert-fejlesztési Program keretében 

A program a fentebb leírtak szerint minden intézmény számára biztosítja az elinduláshoz szükséges feltételeket és tudásátadást. A programban résztvevő iskolák eszközöket, vetőmagokat, ingyenes képzést, kertészeti és pedagógiai mentorálást, illetve szakmai anyagokat kapnak az iskolakert kialakításához, működtetéséhez.

Az Országos Iskolakert-fejlesztési Program eddigi eredményei:

 • 4 megvalósult ütem - Iskolakerti Alapozó Alprogramok
 • 287 megvalósult kert: 110 óvodakert, 177 iskolakert
 • Országos lefedettség: nagyvárosoktól a határ menti kistelepülésekig
 • 16 megyei mentorkert hálózata – helyi tudásbázisok
 • 16 kidolgozott jó gyakorlat10 jó gyakorlatokat bemutató kisfilm - egyre bővülő közös tudástár
 • a 2020-ban megjelent NAT-ban megjelent az iskolakert fogalma és a Technika tantárgy megújított oktatásában önállóan is választható az iskolakerti foglalkozás a „C” modul keretében.

A Program folytatását és az V. ütem megvalósítását tervezzük a megfelelő támogatások rendelkezésre állása esetén.

Az Országos Iskolakert-fejlesztési Programról, a résztvevő intézményekről, a kiírt pályázatokról, kapcsolódó szakmai anyagokról bővebben az Iskolakertekért Alapítvány honlapján lehet tájékozódni.


BISEL – Gumicsizmás természetvédelem

Erdészeti Erdei Iskolák

„Ments meg egy kertet!” program

„Fűts okosan!” kampány

„Keresd a jelet!” verseny

Egyéb környezeti nevelési célú oktatóanyagok