GYIK

Hatósági ügyintézés

Ki lehet ügyfél egy eljárásban?

Az ÁKR. 10. és 11. §-a alapján ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak. Ha az ügy személyes jellege vagy a kötelezettség tartalma nem zárja ki, a kieső ügyfél helyébe a polgári jog szabályai szerinti jogutódja lép. Ha az ügy tárgya dologi jogot érint, a kieső ügyfél helyébe az üggyel érintett dologi jog új jogosultja lép. Kérésre a hatóság megállapítja az ügyféli jogállást.

Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy is eljárhat.

Mennyi az igazgatási szolgáltatási díj?

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet mellékletei tartalmazzák a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság elsőfokú eljárásában a rendeletben meghatározott kérelmek elbírálásáért, továbbá a szakhatósági közreműködésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékét. E rendelet 2. §-a rendelkezik a jogorvoslati díjakról, a 3. §-a pedig a díjfizetési mentességről.

Hogyan kell benyújtani a kérelmeket?

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz a kérelmeket alapszabályként írásban kell benyújtani. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése, valamint a 108. § (5) bekezdése alapján a 9. § (1) bekezdésében felsorolt ügyfél, szervezet, szerv, képviselő stb. elektronikus ügyintézésre köteles, tehát cégkapun vagy hivatali kapun keresztül kell benyújtani a kérelmeket. Ha a kérelemhez mellékelendő digitális dokumentum mérete nem teszi lehetővé az elektronikus feltöltést, erre való hivatkozással kivételes esetben papír alapon is benyújtható a kérelem. A magánszemélyek papír alapon is benyújthatják a kérelmet.

Mennyi az ügyintézési határidő?

Az ügyintézési határidőt alapesetben jelenleg az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (ÁKR.) szabályozza. Az automatikus döntéshozatal és a sommás eljárás nem jellemző a környezetvédelmi ügyekre, ezért alapszabályként eljárásokban 60 (naptári) nap az ügyintézési határidő, amely a kérelem beérkezését követő napon indul. Ezt írhatják felül az ágazati vagy egyéb jogszabályok (pl. Kvt.). (az átküldött ügyleírásoknál fel vannak tüntetve a különböző ügyek eljárásaiban alkalmazandó határidők)

Külön említést érdemel a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokhoz kapcsolódó környezetvédelmi és természetvédelmi eljárásokban alkalmazandó ügyintézési határidő, mely általános szabályként a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény alapján 42 nap. Ennél rövidebbet az egyes beruházásokkal kapcsolatban hozott külön jogszabály állapíthat meg.

Hova kell fordulni egyes környezetvédelmi és természetvédelmi ügyekben?

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet szabályozza az egyes környezetvédelmi és természetvédelmi igazgatási, hatósági és szakhatósági szervek illetékességét és feladatkörét. Környezet- vagy természetvédelmi engedély köteles tevékenységekkel kapcsolatos kérelmekkel, tájékoztatás kérésekkel alapszabályként elsőfokon a telephely szerint illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz (a megyei kormányhivatalok járási hivatalaihoz) kell fordulni, de a rendelet a mellékleteiben meghatározza a speciális illetékességgel rendelkező hatóságokat is. Budapest főváros közigazgatási területén belül alapesetben a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala rendelkezik illetékességgel. A másodfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság a Pest Megyei Kormányhivatal.

Itt kell megjegyezni, hogy a felszíni vagy felszín alatti vizek veszélyeztetésével, szennyezésével kapcsolatos bejelentéseket, panaszokat elsősorban a területileg illetékes vízvédelmi hatóságnak (a katasztrófavédelmi igazgatóságok hatósági osztályainak) kell bejelenteni, másodsorban a környezetvédelmi hatóságnak. Szintén a vízvédelmi hatóságnak kell a felszíni és felszín alatti vizekkel kapcsolatos üzemi monitoring jelentéseket és állapotvizsgálati dokumentációkat benyújtani. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti kármentesítésekkel kapcsolatos dokumentációkat és jelentéseket elsősorban a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak kell benyújtani.

Fenntartható Fogyasztás és Termelés

Mit komposztálhatunk?

Konyhai eredetűek

 • gyümölcsök maradékai: lehámozott héjak, csutkák, levelek és romlott gyümölcsrészek
 • zöldségek maradékai: lehámozott héjak, szárak, levelek és romlott zöldségrészek
 • őrölt kávé, kávézacc
 • teafű, teafilter
 • tojáshéj morzsolva

Kerti eredetűek

 • ágak, gallyak, fás növényi részek aprítva
 • lehullott falevelek
 • fahamu, fűrészpor, faforgács
 • kerti növények levágott zöld nyesedéke
 • hervadt virágok, kihúzott- levágott gyomok
 • frissen lenyírt fű
 • lenyírt, szárított fű (széna)
 • szalma
 • sövénynyesedékek

NEM komposztálható anyagok

 • ételmaradék, hús, csont
 • déli gyümölcsök maradékai (csak kis mennyiségben maximum)
 • növényvédő szerrel kezelt növények
 • beteg, elhalt növényi részek
 • örökzöldek nyesedékei
 • húsevő és mindenevő állatok trágyája
 • nem szerves idegen anyagok
 • porszívó gyűjtőzacskó
 • pelenka

"A komposzt is érték!" kiadvány letöltése.

Komposztálás, de hogyan?

A humuszkészítés folyamatát komposztálásnak nevezzük. Lehetőség szerint gyűjtsük össze a keletkező zöldhulladékainkat és komposztáljuk őket.

A komposztálható anyagokat két csoportba oszthatjuk, ezek:

 • Kerti hulladékok
 • Konyhai hulladékok

Vannak olyan anyagok, melyeknek magas a nitrogén- és a víztartalma, mások magas széntartalmuk miatt hasznosak, és vannak olyanok, melyeket az egyéb hasznosítható anyagok közé sorolhatunk.

A kész komposztot felhasználhatjuk kertészkedéskor talajjavításra, ami értékes tápanyagot jelent a növényeink számára.

Folyamata

 • A komposztáló kialakítására ideális hely egy félárnyékos hely a kertben.
 • Ne ásd a földbe és ne legyen felette tető, sem féltető.
 • Látogasd gyakran, vigyél rá legalább hetente a hasznosítható anyagokból.
 • Ne feledd, minél apróbb méretűek az összegyűjtött anyagok, annál hatékonyabb a komposztálási folyamat.
 • Rétegezd az anyagokat és ügyelj a megfelelő szén- és nitrogénarányra 3 egység nitrogén-tartalmú anyaghoz kerüljön egy egység szén-tartalmú anyag, így álljon össze egy 30 cm-es réteg, amit vékonyan termőfölddel takarjunk.
 • A komposzthalmod legyen laza szerkezetű, hogy minél jobban átjárja a levegő.
 • Végezz gyúrópróbát a megfelelő nedvesség elérésének érdekében. A komposztgolyó nem hullik szét és nem folyik belőle víz. Összetapadva ügyesen célozhatsz vele.
 • Rendszeresen ellenőrizzük, havonta egyszer keverjük, forgassuk a halmot.
 • Gondos munkával, akár egy év elteltével, a komposzt átszitálásával megkapjuk munkánk gyümölcsét: a humuszban gazdag, kész komposztot.

"A komposzt is érték!" kiadvány letöltése.

Mi a hazai környezetbarát védjegy?

A magyar környezetbarát termék minősítési eljárást és a „kocsánytalan tölgy” védjegyet a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételeiről szóló 29/1997. (VIII.29.) KTM rendelet szabályozza. A környezetbarát védjegyek alkalmazása a termékek és szolgáltatások környezetvédelmi célú megkülönböztetésének a gyakorlati módszere, mely egyre inkább elterjed a fejlett országokban és fontos szerepet tölt be az hazánkban is.

Mi az uniós ökocímke?

Az Európai Unió 1992-ben hozta létre az EU ökocímke rendszert, a fogyasztási cikkek (az élelmiszerek, az italok, a gyógyszerek, állatgyógyászati készítmények és orvosi eszközök kivételével) és a szolgáltatások környezetvédelmi célú megkülönböztető jelölésére. A rendszert szabályozó 880/92/EGK rendeletet a későbbiekben a 1980/2000/EK rendelet, majd a jelenleg hatályos 66/2010/EK rendelet váltotta fel.

Mi az ISO szabvány?

Az ISO szabványokat a piaci igényeknek megfelelően, azoknak az ipari, műszaki és kereskedelmi szektoroknak a szakértői dolgozzák ki, amelyek az adott szabvány létrehozásának szükségességét felvetették. Az ISO szabványok az érdekelt felek között létrejött nemzetközi műszaki megállapodások, amelyek lehetővé teszik a technológiák világméretű egyeztetését. Az ISO fő tevékenysége ezeknek a nemzetközi konszenzusoknak a kialakítása.

Mi az EMAS?

Az Európai Unió 1993 júliusában bocsátotta ki a röviden EMAS néven ismertté vált tanácsi rendeletet (Eco-Management and Audit Scheme, (EEC) 1836/93). A Rendelet lehetőséget teremtett azon iparvállalatok számára, amelyek környezeti teljesítményük javítását tűzték ki célul, hogy önkéntesen közös Európai Uniós nyilvántartási rendszerben vegyenek részt, hitelesíttessék és hozzák nyilvánosságra környezetvédelmi nyilatkozatukat.

Mi az ENSZ 10 éves Keretprogramja?

2012-ben a Rió+20 Fenntartható Fejlődési ENSZ Konferencián az állam- és kormányfők egyetértésre jutottak abban, hogy a hosszú távú fenntartható fejlődés eléréséhez elengedhetetlen, hogy alapvetően megváltoztassuk termelési módjainkat és fogyasztási szokásainkat. A 10 éves Keretprogram együttes hatást vált ki a több érdekcsoportra vonatkozó programok és a partnerségi együttműködések révén, amelyek SCP szakpolitikákat és kezdeményezéseket fejlesztenek, honosítanak meg és bővítenek ki minden szinten.

Levegőtisztaság-védelem

Mivel nem szabad fűteni?

A kezeletlen fa és papír kivételével tilos mindennemű hulladék elégetése, beleértve az alábbiakat is:

 • úgynevezett „kezelt” fa, tehát festett, lakkozott (pl. régi ablakkeret, ajtók, raklapok stb.)
 • rétegelt lemez, bútorlap,
 • építési fahulladék
 • színes, „fényes” papírhulladék,
 • PET palackok, autógumi, használt ruha,
 • fáradt olaj, üzemanyag.

Helytelen tüzelés esetén a tökéletlen égésnek milyen okai és következményei lehetnek?

Okai

 • Nem megfelelő minőségű tüzelőanyag pl. különböző anyagokkal kezelt/lakozott fa
 • Megfelelő mennyiségű oxigén (levegő) hiánya az égés során
 • Elégtelen füstelvezetés, a kémény valamilyen hibája, dugulása
 • Elöregedett, karbantartás nélkül üzemelő készülékek

Következményei

 • elsősorban nagy mennyiségű kisméretű részecske – úgynevezett szálló por - keletkezik: PM10, PM2,5 (Particulate Matter)
 • egyéb szennyezőanyagok is emittálódnak: szén-monoxid, nitrogén-oxidok, valamint egyéb az egészségre veszélyes anyagok

A helyes fatüzelés során mik a száraz tűzifa jellemzői, hogyan kell helyesen tárolni, illetve felhasználni

Keménység

 • A keményebb fajták alkalmasabbak tüzelésre: bükk, tölgy, akác, gyertyán; vegyes tüzelés használata esetén pedig a nyár, az éger és a kőris is megfelelő.
 • A puhafák nem alkalmasak tüzelésre: fenyőfák magas gyantatartalmuk miatt vagy a gyümölcsfák, amiknek alacsony a fűtőértéke, emellett károsítják a tüzelőberendezést és a kéményt is.

Nedvességtartalom

Az ideális légszáraz tűzifa nedvességtartalma 20% alatt van. Kivágáskor kb. 45-50%-os nedvességtartalmú, ami a nyári időszak során kb. 18-25%-ig szárad és körülbelül 1 évnyi megfelelő tárolás esetén csökkenhet le 10-20%-os nedvességtartalomra, ez azonban a fafajtától is függ. A nedvességtartalom csökkenésével a fűtőérték növekszik.

Megfelelő helyen és módon történő tárolása

 • A fát minden esetben felfűrészelt és hasított állapotban tároljuk. A kisebb darabok könnyebben és gyorsabban száradnak, ezért nagyon fontos, hogy kellő mértékben felaprítsuk a tűzifát.
 • Ha a levegő megfelelően át tudja járni a farakást, nagy segítségünkre lehet a tűzifa gyors száradásában, ezért mindenképpen szellős és száraz helyen tartsuk a felaprított fát.
 • A legalsó réteg alatt hagyjunk kb. 15-20 cm magas légáteresztő réteget, amit különböző alátétekkel, esetleg ráccsal biztosíthatunk. Ez megakadályozza, hogy a fa átvegye a föld nedvességét, és ennek köszönhetően az alsó rétegek is könnyen szellőzhetnek anélkül, hogy elkorhadnának.
 • Érdemes a farakás mögött is kb. 5-10 cm széles levegőréteget biztosítani, ha például egy fal mellett helyezzük el a farakást. Ez is segíti a jobb és a gyorsabb száradást.
 • A fát védjük meg az időjárás viszontagságaitól. Tárolhatjuk a fát zárt helyen, azonban így kevésbé lehet biztosítani a megfelelő légmozgást a farakásban, tehát lassabban fog a fa kiszáradni. Érdemesebb a szabadban, a kiugró eresz vagy az erre a célra kialakított féltető alatt elhelyezni a fát. Így nem fogja érni az eső, ellenben a szél könnyen átjárhatja, száríthatja.
 • Biztosítsunk megfelelő száradási időt, legalább 12 hónapot, de lehetőség szerint inkább 2 évet.

Zaj elleni védelem

Miért nem telepítenek mindenhol, ahol ez lehetséges, zajcsökkentő hatású fasorokat a közutak mentén?

Sajnos el kell oszlatni bizonyos tévhiteket a növényzet zajcsillapító hatásával kapcsolatosan! Kétségtelen, hogy lehetséges növényzettel bizonyos zajcsillapítást elérni, de csakis bizonyos feltételek mellett.

A növényzettel szemben támasztott főbb követelmények:

 • Télen nyáron hatásos, sűrű lombozattal kell rendelkeznie a növényzetnek.
 • A növényzet megfelelő magasságú és talajtól a lombkorona tetőig végig sűrű szerkezetű kell, hogy legyen.

A fizika törvényeit figyelembe véve az adódik, hogy egy 100 m széles (!!!) sűrű (télen-nyáron!), zárt növényzettel kialakított, magas növésű, hosszú erdő által elérhető csillapítás kb. 5 dB lehet.

Tehát egy fasorral zajcsökkentés nem érhető el! Nem szabad azt sem elfeledni, hogy egy ilyen zajcsillapító erdősáv megfelelő kialakulása (megerősödése) több évig is eltart, s gondozást is igényel!

Ugyanakkor az is fontos tényező a zajos környezet komplex megítélése szempontjából, hogy bármilyen zöld felület, növényzet ha mérhető zajcsökkentést nem is eredményez, komfortérzetünket növeli.

Miért nem alkalmaznak minden városi útnál ún. „Csendes aszfaltot”, amivel a közúti zajkibocsátás jelentősen csökkenthető lenne?

Valóban, az ún. csendes aszfalt csökkenti a kerék és a burkolat közötti hangkeltést, a „gördülési zajt, és bizonyos fokig elnyelő tulajdonságokkal bír. Azonban ezt a hatásukat csakis nagyobb sebesség esetén fejtik ki.

A csendes aszfalt a közlekedési zajt ca. 3-5 dB-lel csökkenti az autópályán, de városi forgalomban, ahol a gépkocsik legfeljebb 50 km/ó sebességgel haladnak, gyakorlatilag hatástalan.

A stratégiai zajtérképek zajforrás-csoportonként készülnek? Miért nem olyan zajtérképek készülnek, amelyek minden zajforrás okozta terhelést együtt mutatnak?

Valóban, az előállított stratégiai zajtérképek az összesített zajterheltségről nem tartalmaznak információkat. Csak forrás-csoportonként.

Az erre vonatkozó döntéshozói, lakossági tájékoztatási igény mindenképp szükségessé teszi, hogy a négy különböző forráscsoport együttes, eredő zajterhelésére vonatkozó információkat is előállítsuk. Ennek egyébként technikai akadálya nincs, viszonylag egyszerűen megvalósítható. Mégis mi az oka annak, hogy nem készülnek ilyen, valamennyi zajforrás-csoport együttes terhelését tartalmazó zajtérképek?

Az, hogy a különböző forráscsoportok okozta zajterhelési szinteket összegezzük, együtt jár olyan következményekkel, amelyek ezt az eljárást egyúttal meg is kérdőjelezhetik.

Melyek lehetnek ezek?

 • Az egyes zajforrás-csoportok megítélése – és itt nem csak lakossági megítélésről van szó! – jelentősen eltérő! A közlekedési zajforrások okozta terhelésre mind küszöbértékek, mind pedig a határértékek esetén eltérő korlátok érvényesek a vonatkozó jogszabályokban, mint az üzemi zajforrásokra. Ez a különbség jelentősnek mondható!

Hogy ez mit is jelent, és miért probléma, egy gyakorlati példán mutatjuk be:

A közúti és a vasúti közlekedés okozta zajterhelés jelentős mértékben felülmúlja az üzemi létesítmény okozta zajterhelést (nagyvárosaink esetében ez kivétel nélkül így van).

Ugyanakkor, ha a konfliktushelyzetet (a vonatkozó küszöbértéket túllépő terheléssel érintett terület ábrázolása) vizsgáljuk, azt láthatjuk, hogy az üzemi létesítmény jóval kisebb szintű terhelése nagyobb konfliktust okoz (küszöbérték feletti terheléssel), mint akár a közúti, akár a vasúti közlekedés!

A mintaterületre elvégzett vizsgálatok alapján egyértelműen láthattuk és megtapasztalhattuk, hogy azzal, hogy összegezzük a különböző zajforrás-csoportok okozta zajterhelést, mint fizikai mennyiséget, „eltüntetjük” a jogszabályban, és szubjektív megítélésben is meglevő különbséget az üzemi és a közlekedési zajforrás-csoportok között.

Ha egy összegzett térképet készítünk a közúti, vasúti és üzemi zajról, akkor ezt a jelentős megítélésbeli különbséget eltüntetjük.

A stratégiai zajtérképekre épülő intézkedési tervek készítésekor az egyes üzemeltetők köztelezettsége a zaj csökkentése. Egy összegzett terhelés esetén a forrásgazdák felelőssége nehezebben lenne követhető, azonosítható.

Minden esetre annak műszaki technikai lehetőségei adottak, hogy az előállított zajtérképek raszter-eredményeit összegezzük, és ezt az összegzett zajterhelés-értéket térképi megjelenítésben tegyük nyilvánossá. (Budapest bizonyos területeire készültek is ilyen zajtérképek!)

Kihez fordulhatok zajpanasszal?

A települési önkormányzat jegyzőjének (a főváros esetében a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület (Margitsziget) tekintetében a főváros jegyzője) hatáskörébe tartozó zaj- és rezgésvédelmi ügyek:

 • épületek építése
 • egyéb építmények építése
 • speciális szaképítés
 • gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása
 • nagykereskedelem
 • kiskereskedelem (kivéve gépjármű, motorkerékpár)
 • szálláshely szolgáltatás
 • vendéglátás
 • reklám, piackutatás
 • építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés
 • alkotó, művészeti szórakoztató tevékenység
 • sport, szórakoztató, szabadidős tevékenység

továbbá:

 • a védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt zajvédelmi követelmények teljesítésére vonatkozó ügyekben
 • a védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt rezgéskövetelmények teljesítésére vonatkozó ügyekben
 • valamennyi, az adott épületen belüli, illetve a fenti tevékenységek esetén az adott épületen kívüli rezgésforrás okozta rezgésterhelés ügyében.

A területi környezetvédelmi hatóság (Kormányhivatalok listája itt érhető el) hatáskörébe tartozó ügyek:

 • az önkormányzati jegyző alá nem tartozó minden egyéb létesítmény, berendezés és tevékenység végzése,
 • valamennyi előzetes vizsgálat köteles, környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenység zaj és rezgésvédelmi ügy,
 • fokozottan zajos területekkel kapcsolatos eljárások.

Egyéb megjegyzések:

 • A honvédelmi és katonai célú építmények vonatkozásában az első fokú hatósági jogkört a JászNagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi feladatkörében eljáró Szolnoki Járási Hivatala gyakorolja.
 • Csendháborítási szabálysértés esetén a szabálysértési hatóság a fővárosi, megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, továbbá a rendőrség (védett természeti területen a természetvédelmi őr, az önkormányzati természetvédelmi őr) is szabhat ki helyszíni bírságot.

Mennyire megbízhatóak az „okos telefonokra” telepített zajmérő alkalmazások?

Napjainkban egyre gyakoribb, hogy a hétköznapi használat során „hangnyomásszintmérő” eszköz áll rendelkezésünkre, hiszen ott van az ilyen alkalmazást tartalmazó mobiltelefon a zsebünkben.

Vigyázat! Ezek csakis tájékoztató jellegű mérések elvégzésére alkalmasak! Az ezekről leolvasható értékek általában pillanatnyi értékek – azok sem pontosak. (Természetesen a pontosságban vannak különbségek az egyes alkalmazások és készülékek között!)

A határértékkel összevetendő értékek különböző korrekciókkal ellátott egyenértékű A-hangnyomásszintek, amelyeket a „megítélési időkre” kell vetíteni. (Például nappali folyamatos 8 óra, éjszakai folyamatos fél óra.) Azaz még egy jól megmért hangnyomásszint-érték sem vethető össze egyszerűen a jogszabályi határértékkel.

Tehát ne lepjen meg bennünket, ha pl. a mobiltelefonunkkal mért hangnyomásszintérték 80 dB-t is mutat egyes pillanatokban, ugyanakkor a zajvizsgálati szakvélemény szerint a megítélési szint 62 dB. Higgyünk a szakértőnek, aki a szabványban előírtak szerinti mérést és kiértékelést elvégezte! Joghatással bíró zajmérést minden esetben szakértői engedéllyel rendelkező szakemberrel végeztessünk!