Környezeti nevelés, szemléletformálás általánosságban

Bevezetés

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az agrárminiszter a környezetvédelemért való felelőssége keretében segíti a környezeti tudatosság fejlesztését szolgáló programokat és a nevelést.

A környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelés a köznevelés egyik célja – amely súlyának megfelelően – a Nemzeti alaptanterv (NAT) kiemelt fejlesztési területe. A környezeti nevelés jó gyakorlatokon alapuló, nemzetközi és hazai szinten is izgalmas, a kihívásokhoz gyorsan alkalmazkodó pedagógiai terület.


Mi a környezeti nevelés?

„A környezeti nevelés nem más, mint környezeti kultúrára nevelés…. A környezeti nevelés hivatott biztosítani a környezet megvédéséhez szükséges tudást, készséget, értékrendszert és elkötelezettséget, mindez jóval több, mint egyszerű környezetvédelem. A környezeti nevelés célja továbbá, hogy kialakítson az emberekben és a társadalom egészében egy új, az eddigitől lényegesen eltérő, környezettel kapcsolatos viselkedésmintát….”(Horváth Dániel: Környezeti nevelés lehetőségek (Új Pedagógiai Szemle 2006. május)) Ezeken a programokon keresztül olyan erős kapocs alakulhat ki az ember és a természet között, amely alapjaiban változtatja meg a természeti környezethez való hozzáállást. Ehhez a szemléletváltáshoz a kisgyermekkori alapozás, az óvodai nevelés szilárd alapokat adhat, amelyekre tovább építhetők az általános és középiskolákra kiterjesztett környezeti nevelési programok is.

Erre a lépcsőzetes, fokozatossági logikára épülnek fel az Energiaügyi Minisztérium, mint a környezetügyért felelős tárca által fenntartott és támogatott környezeti nevelési programok, amelyek az óvodástól egészen a középiskola végzős diákjáig szólítják meg a köznevelési intézménybe járókat. Az egész intézményes szemléletű Zöld Óvoda program megalapozza azt a környezettudatos szemléletet, tudást, amit aztán az általános és középiskolákban az Országos Iskolakert-fejlesztési, illetve Ökoiskola és BISEL - gumicsizmás természetvédelmi programokon keresztül mélyítenek tovább a diákok.

Az Energiaügyi Minisztérium tehát fontos feladatának tekinti a környezeti nevelést és szemléletformálást már óvodás kortól kezdve. Ezt a célt szolgálják az általa koordinált, támogatott, vagy szakmai együttműködésével folyó környezeti nevelési programok.


A Zöld Óvoda Hálózat és Program

Az Ökoiskola Hálózat és Program

Országos Iskolakert-fejlesztési Program

BISEL – Gumicsizmás természetvédelem

Erdészeti Erdei Iskolák

„Ments meg egy kertet!” program

„Fűts okosan!” kampány

„Keresd a jelet!” verseny

Egyéb környezeti nevelési célú oktatóanyagok