Környezeti nevelési programok - Zöld Óvoda

A Zöld Óvoda Hálózat és Program

zold_ovoda_logo.png

1. kép: A Zöld Óvoda logója

A hiánypótló kezdeményezésként, magyar sajátosságként indult „zöld óvoda” koncepció középpontjában a fenntarthatóságra nevelés szellemében történő óvodai nevelőmunka gyakorlati megvalósítása, fejlesztése, terjesztése, minősítő címmel való elismerése, és az így, általuk alkotott Magyarországi Zöld Óvodák Hálózatának kialakítása áll. A Zöld Óvoda programot irányító és működtető Technológiai és Ipari Minisztérium fontosnak tartja, hogy az óvodás korosztály sajátos, a korcsoportjának megfelelő módszerekkel és eszközökkel, valamint élményekre és tapasztalatokra épített tanulási környezet kialakításával olyan környezeti nevelésben részesüljön, amely hatékony rendszerbe szerveződve biztosítja a kisgyermekkori környezeti nevelés eredményességét. A fenntarthatóság pedagógiájának erősítése érdekében kifejtett, magyar óvodai nevelési tevékenységek legjobb példáinak elterjesztése fontos feladat a határainkon innen és túl egyaránt.

A Zöld Óvoda sajátosságai

A Zöld Óvoda olyan óvoda, ahol:

 • az óvodai nevelés során meghatározó szerepe van a fenntarthatóságra való nevelés elvei alapján folyó nevelőmunkának;

 • a környezeti nevelés komplex módon áthatja az óvodai élet mindennapjait;

 • a gyermekek nevelésében kiemelt helyen szerepel az egészséges életvitel megalapozása, a speciális igényekhez igazított egyéni bánásmód megteremtése, és a tehetséges gyermekek céltudatos fejlesztése érdekében az egyéni igények kielégítése;

 • a környezeti harmónia megalapozása érdekében az óvoda dolgozói és a település lakossága együtt teremtik meg a környezeti feltételeket a legkörnyezetkímélőbb módon;

 • az óvodapedagógusok szakmai felkészültsége speciális, a fenntarthatóságra nevelés pedagógiai értékeit közvetítő szakmai továbbképzéseken folyamatosan szélesedik;

 • segítik a megye óvodáit a Zöld Óvodává válás folyamatában;

 • ha több alkalommal elnyerte a Zöld Óvoda címet, bázisintézménnyé válhat;

 • ha három alkalommal elnyerte a Zöld Óvoda címet, megpályázhatja az Örökös Zöld Óvoda címet.

Célok:

 • az óvodákban folyó fenntarthatóságra nevelés szellemében történő nevelőmunka megvalósítása és fejlesztése;

 • az óvodás gyermekek környezettudatos szemléletének, gondolkodásának, magatartásának megalapozása, formálása élményalapú tevékenységek során;

 • az óvodapedagógusok, a szülők, a helyi társadalmi közösségek környezettudatosságának alakítása;

 • a Zöld Óvodához tartozó lakóközösségek értékeinek megismerése, azok fontosságának, védelmének tudatosítása a településfejlesztési/vidékfejlesztési törekvések figyelembevételével.

gyerekek_ultetnek.jpg

2. kép: Gyermekek ültetnek a Zöld Óvoda Program keretében

A Zöld Óvoda Bázisintézmény feladatai

 • segít a megye óvodai feladatellátási helyeinek a sikeres pályázatok megírásában a Zöld Óvoda cím elnyerése érdekében, kezdeményezi, megalapozza, támogatja a hálózati tanulást;

 • bemutatókat, továbbképzéseket szervez a megyében dolgozó óvodapedagógusoknak,

 • támogatja a szemléletformálást a lakosság körében;

 • programokat szervez a gyermekeknek, szülőknek, óvodapedagógusoknak a fenntartható fejlődés biztosítását segítő elvek megvalósítása érdekében, és támogatja a megye vidékfejlesztési törekvéseit.

A Zöld Óvoda pályázat

A Zöld Óvoda pályázat kiírása a környezetügyért és az oktatásügyért felelős tárcák közös munkája alapján történik és a www.zoldovoda.hu honlapon érhető el. 2020-ban 14. alkalommal került meghirdetésre a „Zöld Óvoda”, 8. alkalommal az „Örökös Zöld Óvoda” és 3. alkalommal a „Címmegtartó Zöld Óvoda” minősítő címre vonatkozó, visszavonásig érvényes nyílt pályázat, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár közreműködésével.

A Zöld Óvoda címre pályázó óvodák önértékelést készítenek három éves nevelőmunkájukról, amelyben számot adnak a 20 pontos kritériumrendszer segítségével az óvodában folyó fenntartható fejlődés elvei szerinti tevékenységek tartalmáról, a környezeti nevelés szintjéről, az innovációs tevékenységek jellemző jegyeiről és az óvoda működtetéséről. A pályázónak a pályázatában be kell mutatnia, hogy az óvoda pedagógiai programjában központi szerepet foglal el a környezeti nevelés. A benyújtott pályázatokat szakértők értékelik.

A „Zöld Óvoda” cím elnyerésére első alkalommal pályázó óvodáknak („feladatellátási helyeknek”) elegendő teljesíteniük a Zöld Óvoda kritériumrendszerben foglalt tartalmak 60%-át. A második és harmadik alkalommal pályázóknak pedig a kritériumrendszerben foglaltak 80%-át. Újra-pályázóként csak azok a feladatellátási helyek nyújthatnak be pályázatot, amelyek rendelkeznek 3 gazdasági évvel korábban elnyert Zöld Óvoda címmel.

A pályázati kiíráshoz 10 melléklet is tartozik, amelyek a 20 pontos kritériumrendszert, az első, második és harmadik alkalommal pályázók részére készített önértékelési szempontsort, valamint egyéb nyilatkozatokat foglalnak magukban.

Minden olyan feladatellátási hely pályázhat „Örökös Zöld Óvoda” cím elnyerésére, amely már három alkalommal elnyerte a „Zöld Óvoda” címet, valamint az „Örökös Zöld Óvoda” cím elnyerése érdekében nyilatkozik, hogy az elmúlt évek munkájának eredményeit megtartja, és fejleszti a helyi lehetőségek és a fenntarthatóság biztosítása érdekében. Az „Örökös Zöld Óvoda” cím elnyeréséhez csatolni szükséges az intézmény (vagy Alapító Okirattal igazolt jogelődje) által korábban elnyert (három) „Zöld Óvoda” hitelesített okleveleinek másolatait.

Zöld Óvoda Bázisintézménnyé” az a feladatellátási hely válhat, amely teljesíti a kritériumrendszerben foglaltakat és legalább két alkalommal elnyerte a „Zöld Óvoda” címet, valamint vállalni tudja a régiójához tartozó gyermekintézmények, egyének és más közösségek környezettudatos szemléletének megalapozását és fejlesztését.

Az a feladatellátási hely pályázhat „Címmegtartó Zöld Óvoda” cím elnyerésére, amely harmadszor is elnyerte a „Zöld Óvoda” címet és nyilatkozatával igazolta, hogy a helyi pedagógiai dokumentumokban kiemelten szerepelnek a környezeti nevelés elvei, és azok a gyakorlatban folyamatosan megvalósulnak. Az intézmény - sikeres pályázat esetén - visszavonásig viselheti a „Címmegtartó Zöld Óvoda” címet.

Ma már közel 1000 óvodai feladatellátási hely rendelkezik a minősítő címmel, amelyből 200 az Örökös Zöld Óvoda címet is elnyerte.

Az eddig elért eredmény példaértékű, ezeket a számokat megtartani, a lehetőségek függvényében növelni kell, mivel minden magyar óvoda pedagógiai programjában kiemelt terület a gyermekeket körülvevő világ tevékeny megismerése, hiszen ez ad lehetőséget nemzeti értékeink tiszteletére, nemzeti hagyományaink megismerésére, ápolására,.

A Technológiai és Ipari Minisztérium Zöld Óvoda Bázisintézményeinek listája itt érhető el.

Részletesebb információ a Magyarországi Zöld Óvodák Hálózatának szakmai honlapján található.

További információ: Technológiai és Ipari Minisztérium, Környezetfejlesztési és -stratégiai Főosztály

Elérhetőségek:

Technológiai és Ipari Minisztérium: Kovács Lászlóné; telefon: (+36 1) 795-3854; e-mail: laszlone.kovacs [at] am.gov.hu

Pályázattal kapcsolatos információk: zoldovoda [at] mmgm.hu


Az Ökoiskola Hálózat és Program

Országos Iskolakert-fejlesztési Program

BISEL – Gumicsizmás természetvédelem

Erdészeti Erdei Iskolák

„Ments meg egy kertet!” program

„Fűts okosan!” kampány

„Keresd a jelet!” verseny

Egyéb környezeti nevelési célú oktatóanyagok