Zaj elleni védelem

Közvetlen célok

A környezetvédelmi törvény értelmében a környezeti zaj- és rezgésvédelem azokra a mesterségesen keltett energiakibocsátásokra terjed ki, amelyek kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang-, illetve rezgésterhelést okoznak.

A környezetvédelemért felelős tárca feladata azoknak a jogszabályoknak a megalkotása, amelyek a termelő és szolgáltató létesítményektől, építkezésektől, közutaktól, vasutaktól származó, munkahelyen kívül elszenvedett zajok és mechanikai rezgések megelőzését, és a már kialakult kedvezőtlen állapot javítását szolgálják. Környezetvédelmi szabályozás határozza meg az egyes szabadban használt berendezések és háztartási gépek zajvédelmi szempontú piacra bocsátásának feltételeit is. A repülőterekre vonatkozó zajvédelmi szabályok megalkotása a környezetvédelemért és a közlekedésért felelős tárcák közös feladata.

A környezeti zajhelyzet javítását a környezetvédelemért felelős tárca jogszabálya alapján készített stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek biztosítják.

Mivel több évtizedes tapasztalatunk az, hogy a környezeti zajjal kapcsolatos információk, alapismeretek általában hiányosnak mondhatók, honlapunkon szeretnénk lehetőséget biztosítani arra is, hogy ezen ismereteinket bővíthessük.

Célok:

 • A stratégiai küszöbértékek (egész napra számított átlagos zajterhelés (Lden) 63 dB, az éjjeli (Léjjel) 55 dB) feletti zajterheléssel érintett lakosok számának csökkentése a közlekedési létesítmények mentén, melyen belül elsőbbséget kell, hogy élvezzen az Lden = 73 dB, Léjjel = 65 dB stratégiai küszöbértékeket meghaladó zajterhelésű területek zajcsökkentése.
 • A határérték feletti zajterhelés megszüntetése az ipari és szolgáltató létesítmények környezetében.

A célok elérése érdekében szükséges intézkedések

 • A hazai zajvédelmi szabályozás rendszerének továbbfejlesztése;
 • A stratégiai zajtérképezés és az intézkedési tervek felülvizsgálatának támogatása;
 • A gépjárművek – elsősorban a motorok – közúti ellenőrzésének fokozása az illegálisan átalakított, nagy zajkibocsátást okozó járművek kiszűrése érdekében;
 • A hatóságok zajmérési műszer- és szakember állományának fejlesztése a hatósági feladatok magasabb szintű ellátása érdekében;
 • A légiforgalom biztonságos lebonyolíthatóságával összeegyeztethető, racionálisan kidolgozott zajcsökkentő eljárások további bevezetése;
 • A zajvédelmi mérési és számítási módszerek továbbfejlesztése;
 • A zajvédelmi szempontok integrálása a közlekedésfejlesztési támogatások szempontrendszerébe;
 • Zajvédő létesítmények telepítése a kritikus terhelésű helyeken, illetve megelőzési céllal az új fejlesztéseknél;
 • Szükség és lehetőség szerint időszakos és járműkategóriák szerinti forgalmi korlátozások alkalmazása a pihenési, alvási időszakokban, illetve a zajjal terhelt területeken;
 • A közlekedési vonalas létesítmények, utak, vasúti pályák minőségének javítása a zaj- és a rezgésterhelés csökkentése érdekében;
 • A 100 000 főnél népesebb városokra vonatkozó intézkedési tervek megvalósítása elsősorban azokon a sűrűn lakott területeken, ahol az egész napra számított átlagos zajterhelés (Lden) meghaladja a 73 dB, az éjszakai pedig a 65 dB mértéket;
 • Zajcsökkentést célzó intézkedések megtétele a 100 000 főnél kisebb népességű településeken;
 • Önkormányzatok szakmai segítése és támogatása a hatáskörükbe tartozó zaj- és rezgésvédelmi ügyek ellátásához;
 • A helyi zajvédelmi szabályok megállapítása (pl. csendes övezet, illetve zajvédelmi szempontból fokozottan védett terület kijelölése, zajkibocsátási határérték megállapítása, ellenőrzése);
 • A helyi lakosság tájékoztatása, szemléletformálása;
 • Terület- és településrendezési tervek kialakítása során a zajvédelmi szempontok figyelembevétele.

Alapvető ismeretek

Jogszabályi előírások

Kihez fordulhatok panasszal?

Zajtérképek

A környezeti zaj csökkentésének lehetőségei