Sikeresen zárult a projekt

2023. november 30. Címkék:

A környezeti kármentesítési feladatok jellemzően nagy ráfordítást igényelnek, a forrás megteremtése komoly kihívást jelent az államnak. A „Kármentesítési beavatkozási tervek készítése olyan ismerten szennyezett területekre vonatkozóan, ahol a szennyezettség felmérése, lehatárolása és a lehetséges beavatkozások tervezése még nem történt meg” című, KEHOP-3.3.0-15-2021-00011 azonosítószámú projekt unikális jellegűnek tekinthető, ugyanis korábban nem valósult meg hasonló szisztematikus, tisztán felméréssel kapcsolatos környezeti kármentesítési program uniós forrásból.

A projekt keretében 44 területet felmérése történt meg.

KEHOP-3.3.0 cikk-10 képe

32 terület esetében került sor státuszvizsgálatra, 25 területre készült állapotfelmérési jelentés, míg 11 szennyezett területre tényfeltárási záródokumentáció és 7 helyszínre kármentesítési beavatkozási terv készült. Mindezen munkák komoly előrelépést eredményeztek az állami felelősségi körbe tartozó környezeti károk felszámolásában.

A szennyezésekre vonatkozó ismeretek a feladat megoldásának tervezésében kiemelkedő szerepet töltenek be. a KEHOP Plusz forrásából megvalósuló tényleges kármentesítési beavatkozások és kárenyhítési feladatok megalapozását a projekt keretében felmért egészségügyi- és környezeti kockázatokra vonatkozó ismeretek teszik lehetővé.