Környezetvédelmi finanszírozási rendszerek - LIFE

Life

 

A LIFE Program

Környezeti projektekre igényelhető támogatást nyújtanak a LIFE Környezetvédelem és Éghajlat-politika alprogramjai, amelyek fókuszpontjai közé tartozik például az erőforrás-hatékony, alacsony CO2-kibocsátású és az éghajlatváltozásokkal szemben ellenálló gazdaságra való átállás, a környezet minőségének védelme, javítása.

Mi a LIFE?

A LIFE (L'Instrument Financier pour l'Environnement) az Európai Unió környezetvédelmi politikáját támogató pénzügyi eszköz, amely 1992 óta több mint 5.400 sikeres projektet támogatott annak érdekében, hogy a tagállamok által közösen kitűzött környezetvédelmi célok a köz- és magánszféra aktív együttműködésével valósulhassanak meg. A LIFE program 2007-ben részben átalakult, és 2013-ig LIFE+ program néven valósult meg. A  2014-2020 közötti európai uniós pénzügyi időszakra vonatkozó, megújult LIFE programról szóló 1293/2013/EU rendelet 2014. január 1-én lépett hatályba. Hazánk a LIFE programban 2001 óta vesz részt, azóta számos természetvédelmi és környezetvédelmi projektünket támogatja az Európai Unió.

Az Európai Bizottság a LIFE program eddigi eredményességére tekintettel a 2014-2020-as költségvetési időszakra mintegy 3,4 milliárd euró pályázati összeget különített el olyan új, innovatív megoldások és bevált gyakorlatok támogatására, melyek az EU környezet-, természet- és éghajlatvédelmi politikájának megvalósításában példamutatók, és EU-s szinten hozzáadott értéket képviselnek. A 2018-2020-as évekre vonatkozóan a program teljes költségvetése 1,66 milliárd euró, amelyből 1,24 milliárd euró a Környezetvédelem alprogram keretén belül, 413 millió euró az Éghajlat-politika alprogram keretén belül kerül megítélésre a pályázók között.

A 2021-2027 közötti időszakra vonatkozóan az Európai Bizottság a LIFE program költségvetésének 5,4 milliárd euróra való növelését javasolja. A tervek szerint az új LIFE program négy alprogramot foglal majd magába: természet és biodiverzitás; körforgásos gazdaság és életminőség; az éghajlatváltozás enyhítése és az ahhoz való alkalmazkodás; és tiszta energia átmenet.

Kik és mivel pályázhatnak?

A programon belül hagyományos és nem hagyományos projektek támogatására lehet pályázni.

A hagyományos projektek közé tartoznak:

 • Kísérleti projektek: korábban, vagy máshol még nem alkalmazott vagy vizsgált technikát vagy módszert alkalmazó projektek, amelyek környezeti és éghajlati előnyökkel járhatnak a jelenlegi bevált gyakorlatokkal összehasonlítva, és amelyek a továbbiakban hasonló helyzetekben szélesebb körben alkalmazhatók.
   
 • Demonstrációs projektek: konkrét, például földrajzi, ökológiai vagy társadalmi-gazdasági összefüggéseiben új vagy ismeretlen cselekvéseket, módszertanokat vagy megközelítéseket a gyakorlatban létrehozó, vizsgáló, értékelő és terjesztő projektek, amelyek hasonló körülmények között máshol is alkalmazhatók.
   
 • Bevált gyakorlati projektek: a projekt sajátos körülményeit figyelembe véve megfelelő, költséghatékony és korszerű technikákat, módszereket és megközelítéseket alkalmazó projektek.
   
 • Tájékoztató, tudatosságnövelő és terjesztési projektek: a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program alprogramjainak terén történő tájékoztatás, információterjesztés és tudatosságnövelés támogatására irányuló projektek.

A nem hagyományos projektek közé tartoznak:

 • Integrált projektek: nagy területeken (regionális, multiregionális, nemzeti vagy transznacionális szinten) hajtanak végre uniós jogszabályok által előírt, más uniós jogi aktusok alapján, vagy tagállami hatóságok által kidolgozott környezetvédelmi, természetvédelmi és éghajlatvédelmi terveket vagy stratégiákat.
   
 • Technikai segítségnyújtási projektek: ezen támogatások révén pénzügyi támogatás nyújtható a pályázóknak az integrált projektek előkészítésében való segítség céljából, valamint különösen annak biztosítása céljából, hogy e projektek megfeleljenek a LIFE program ütemezési, technikai és pénzügyi követelményeinek.
   
 • Kapacitásépítést célzó projektek: pénzügyi támogatás nyújtható a tagállamok kapacitásépítéséhez szükséges tevékenységekhez annak érdekében, hogy lehetővé váljon a LIFE programban történő hatékonyabb részvételük. Ezeken csak a kirendelt tagállami szervek vehetnek részt, és csak az aktuálisan meghatározott, hátrányosabb helyzetű országokban.
   
 • Előkészítő projektek: a Bizottság által meghatározott projektek az EU környezetvédelmi vagy éghajlat-politikájának és jogalkotásának végrehajtására és fejlesztésére vonatkozó különleges igények támogatására.

A 2014-2020-as időszakban a program két, külön költségvetéssel rendelkező alprogramból áll: Környezetvédelem alprogram és Éghajlat-politika alprogram. A LIFE Környezetvédelem alprogramban három kiemelt területen pályázhatnak az érdeklődők az ún. „hagyományos” LIFE projektek keretében: „Természet és biodiverzitás”, „Környezet és erőforrás-hatékonyság”, valamint „Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás” területeken, amelyekből a környezetvédelmi témakörök az utóbbi kettőhöz kötődnek az alábbi prioritások szerint: vízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás, erőforrás-hatékonyság, környezet és egészség, levegőminőség és kibocsátások.

 A LIFE program keretében mind köz-, mind magánszervezetek támogathatók a lehető legszélesebb körben. A programban bármely, az EU-ban bejegyzett jogi személy pályázhat.

 • közszféra: pl. önkormányzatok, nemzeti parkok, kormányzati- és háttérintézmények, stb.;
 • magánszféra: pl. nemzeti és nemzetközi gazdasági társaságok, kis- és középvállalkozások, kutatási és fejlesztési intézmények, egyetemek, alapítványok, egyesületek, képzési intézmények, stb.

A támogatásban részesülő LIFE pályázatok az EU környezet- és éghajlat-politikai céljait szolgálják, megfelelnek az uniós és magyar jogszabályoknak, pénzügyileg-technikailag koherensek, költséghatékonyak, végrehajtásuk átlátható és megbízható, valamint EU-s szinten hozzáadott értéket képviselnek. A pályázatok támogatását kizárja, ha kettős finanszírozás esete áll fenn, valamint, ha a projekt nagyméretű infrastruktúra kialakítására vagy főként kutatási tevékenységre irányul.

Átlagos projektméret hagyományos projektek esetében:

 • 1-5 partner; 1-3 millió EUR összköltségvetés; EU hozzájárulás: 500 000 – 1,5 millió EUR.
 • Átlagos időtartam: 2-5 év

Pályázati felhívás és benyújtás

A pályázatokat az Európai Bizottság bírálja el. A pályázati felhívás évente (~április) jelenik meg az Európai Bizottság LIFE honlapján.

A Környezetvédelem alprogram hagyományos pályázatait kétkörös pályázati rendszerben kell benyújtani. Az első lépcső egy maximum 10 oldal terjedelmű koncepció benyújtása, amely sikeres elbírálását követően lépnek a pályázók a második szakaszba, ahol a részletes pályázatot kell kidolgozni. A koncepciótól való eltérés az akciókban, a partnerségben és a költségvetés tekintetében korlátozottan engedélyezett, így már a koncepció benyújtása előtt szükséges alaposan megtervezni a projekt pénzügyi és technikai részeit.

A pályázatok benyújtása az eProposal rendszerben történik, angol nyelven.

LIFE projektek finanszírozása

 • EU társfinanszírozás aránya maximum 55% (egyes természetvédelmi pályázatok esetében max. 75%);
 • Önerő: 45% (saját forrás, befektetők, pénzügyi eszközök, de nem lehet más EU forrás);
 • Önerő állami támogatása: további kb. 20-30%, az éves költségvetési keret és a nyertes pályázatok számának függvényében;
 • Ütemezés: előfinanszírozás 30% (a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően) – részlet 40% (előfinanszírozás 100%-os felhasználása után) – egyenleg kifizetése 30% (projekt zárását követően).

A Kormány a 1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat útján 2017-ben létrehozta a nemzeti önerő-támogatási alapot, amely lehetőséget biztosít hagyományos LIFE projektek önerejének támogatására. Környezetvédelmi témában az önerő-támogatásra olyan magyarországi szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a LIFE Környezetvédelmi alprogram „Környezet és erőforrás-hatékonyság”, vagy „Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás” kiemelt terület alatt környezetvédelmi témájú hagyományos pályázat benyújtását tervezik (partnerként vagy koordinálóként). Az Energiaügyi Minisztérium minden évben az adott költségvetési évre rendelkezésre álló keretösszeg erejéig ítélhet meg támogatási összeget, amely az önerő mintegy 50%-a.

A környezetvédelmi támogatási kérelmet az Energiaügyi Minisztérium Környezetfejlesztési és ‑stratégiai Főosztályának címezve kell megküldeni a projektkoncepcióval együtt a lifeenvironment [at] em.gov.hu e-mail címre, a projektkoncepciók benyújtási határideje előtt legkésőbb egy héttel. Az aláírással ellátott támogatási kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező szervezet adatait (a kérelmező neve, székhelye, adószáma, képviseletre jogosultja); valamint a kért összeget, amely első körben az önerő maximum 50%-a lehet.

A miniszteri társfinanszírozói nyilatkozatok kiadására vonatkozó döntések meghozatala a második körös beadásnál a beérkező projekttervek szakmai tartalma és a rendelkezésre álló forráskeret együttes figyelembevételével történik. A támogatás odaítélésénél az irányadó szempont az EU környezetvédelmi és éghajlat-politikai céljainak, a LIFE program célkitűzéseinek, illetve a nemzeti szakpolitikai céloknak való megfelelés. Az egyedi támogatási igénnyel kapcsolatos döntésről a miniszteri döntést követően az  Energiaügyi Minisztérium tájékoztatást küld a LIFE pályázatok második körös beadási határideje előtt.

LIFE nemzeti kapcsolattartók elérhetőségei

A LIFE nemzeti kapcsolattartók az alábbiakban nyújtanak segítséget:

 • pályázati ötletek véleményezése;
 • személyes konzultációk;
 • információátadás, pályázatíró- és tematikus tréningek tartása;
 • az önerő állami támogatásához kapcsolódó kérelem elbírálása;
 • szakmai támogatónyilatkozat (A8), illetve társfinanszírozói (A6) adatlap kitöltése.

Kérdés esetén, valamint a pályázatok benyújtása előtt konzultáljanak hazai nemzeti kapcsolattartó kollégáinkkal:

LIFE Környezetvédelem alprogram (környezetvédelmi témájú pályázatok)

 e-mail: lifeenvironment [at] am.gov.hu

LIFE Környezetvédelem alprogram (természetvédelmi témájú pályázatok)

Sashalmi Éva: +36 1 896 3149; e-mail: eva.sashalmi [at] tim.gov.hulifenature [at] am.gov.hu

A LIFE programmal kapcsolatos további információk az alábbi oldalakon találhatók:


Széchenyi 2020 fejlesztési program

További hazai pályázati lehetőségek

Környezeti célú uniós támogatási alapok