Települési környezet - Green city Mozgalom

Települési környezet - Green City Mozgalom

A Green City, vagyis a „zöld város” koncepció alapja, hogy a zöldfelületek létrehozása olyan befektetés, amely gazdasági, társadalmi és környezeti hasznot hoz, országos/területi szinten éppúgy, mint az egyén szintjén. A városok zöld felületének nagysága hatással van a lakosság fizikai és lelki egészségére, az ingatlanok értékének alakulására, a levegő minőségére és a humán, illetve szociális tényezőkre, így például a munkavállalók teljesítőképességére is.

A Green City Mozgalom hazai célkitűzése a települések visszakapcsolása az ökoszisztémába, azaz élhetőbb és fenntarthatóbb városok létrehozása a települési zöldfelületek fejlesztésével.

Az európai Green City Mozgalmat a Plant Publicity Holland nevű szervezet hívta életre 2002-ben. A következő években különböző európai országokban hasonló mozgalmak alakultak és csatlakoztak a Green City mozgalomhoz Hollandiában, Németországban és Franciaországban. Európai szintű koordinálásukat az ELCA (Európai Kertépítő Szövetség) végzi.

Magyarország 2010 júniusában, Milánóban hatodik tagként, a Milánói Charta aláírásával csatlakozott az európai Green City Mozgalomhoz. A mozgalom magyarországi megismertetését és védnökségét a Magyar Kertépítők Országos Szövetsége (MAKEOSZ) vállalta.

green_city_1._kep.jpg

1. kép: Zöld homlokzatú épület, Milánó (Fotó: Ricardo Gomez)

green_city_2._kep.jpg

2. kép: Zöld homlokzatú épületek, Milánó (Fotó: Daniel Sessler)

A mozgalom tagjai vállalják, hogy a növényeket és a zöldterületeket tudományos adatmegosztás, kutatások révén az „értékes gazdasági és szociális alapigény” szintjére emelik.

Minden Green City tagország a városi zöldítés terén szabadon tevékenykedik, tapasztalatait, tudását a többi tagállam szervezetével megosztja; létrehozza saját nonprofit szervezetét, amely részt vesz a kutatásokban, mintaprojektekben, végzi az oktató-népszerűsítő munkát, valamint létrehozza a Green City Tanácsot, amely a zöld szakma számára a téma fóruma és a közös szabályalkotás (policy making) színtere.

green_city_3._kep.jpg

3. kép: Zöld homlokzatú épület, Szingapúr (Fotó: Matthew Warning)

A Green City Mozgalom alapító irata, az ún. Green City Europe Konvenció, a Milánói Zöld Charta, a Zürichi Zöld Charta és a Budapesti Zöld Charta elérhető a www.green-city.hu honlapon magyar és/vagy angol nyelven.

Az európai Green City Mozgalom részeként a magyar Green City kezdeményezést  három csoport alkotja:

MAKEOSZ (Magyar Kertépítők Országos Szövetsége): az ELCA mintájára a Green City Mozgalom hazai mentora, amely létrehívta a Green City Tanácsot.

GREEN CITY TANÁCS: a zöld szakma elismert szakmai szervezeteiből áll, fő célja a Green City gondolatok mentén az egységes szakmai álláspontok kialakítása. Tagjai:

green_city_4._kep.jpg

4. kép: Füvesített villamospálya, Budapest (Fotó: Krasznai-Nehrebeczky Mária)

green_city_5._kep.jpg

5. kép:  Zöldtetős parkolóház, Budapest (Fotó: Márton Zsuzsanna)

A magyar Green City Mozgalom tevékenységei:

  • Green City Minősítő Rendszert© és Útmutató Kézikönyvet fejleszt és vezet be a fenntartható (zöld) szabad terek tervezéséhez és értékeléséhez;
  • a rendszert oktatja és a csatlakozó partnereivel (városokkal, fejlesztő cégekkel, nagyvállalatokkal) megvalósítja;
  • a zöldfelületek komplex és jelentős pozitív hatásait mind szakmai, mind ismeretterjesztő és oktatási fórumokon, konferenciákon népszerűsíti, a kutatási eredményekből leszűrt gyakorlati tudnivalókat kézikönyvek formájában kiadja;
  • a városi zöldfelületi fenntarthatóság terén tanácsadást nyújt, értékel a tervezés-előkészítés szakaszától egészen a kivitelezésig és az utógondozásig;
  • részt vesz a tudatos növényesítés gazdasági és szociális hatásaival kapcsolatos európai és hazai kutatásokban, a mozgalom többi tagországának tapasztalatait gyűjti, hogy az eredményeket mihamarabb a napi gyakorlatba lehessen ültetni.
  • együttműködik a zöld szakma egyéb szervezeteivel (pl. tervezők, kivitelezők, fenntartók, zöldtető-építők, kamarák), hogy a mozgalom pozitív hatással lehessen a városi folyamatok szabályozására, gyakorlatára.
green_city_6._kep.jpg

6. kép: MOL bubi közbringarendszer, Budapest (Fotó: Krasznai-Nehrebeczky Mária)

A Green City Mozgalomhoz kapcsolódóan további érdekes információkat olvashat a hazai EIONET honlapon.