Segédlet a stratégiai zajtérképekhez

A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet (a 49/2002/EK irányelv átvételét jelentő szabályozás) előírásai szerint a 100 ezer lakos feletti nagyvárosok önkormányzatainak jogszabályi kötelezettsége, hogy a stratégiai zajtérképekre épülő intézkedési tervet készítsenek. Ez a kötelezettség 5 évenként újra jelentkezik. Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy a kötelezett önkormányzatok általában nem rendelkeznek saját szakértői kapacitással, speciális zajvédelmi ismeretekkel, a feladat elvégzéséhez szükséges kompetenciákkal.

Ezért az Agrárminisztérium támogatásával olyan segédanyagot állított össze a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., amely első sorban az önkormányzat, és a véleményező hatóság szempontjából tekinti át az intézkedési tervek céljait, lehetőségeit.

SEGÉDLET A STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉPEKRE ÉPÜLŐ INTÉZKEDÉSI TERVEK KÉSZÍTÉSÉHEZ

A több részből álló kiadvány gyakorlati példákon keresztül is segíti az érintett munkatársakat, nemcsak az alapvető műszaki ismeretek, hanem a zajtérképre alapozott szemléletmód, gondolatvilág elsajátításában is.

Reményeink szerint ezzel nagymértékben javulhat a települési zajvédelmi intézkedési tervek minősége, a zaj elleni védelem helyi hatékonysága, amely várhatóan emelni fogja a lakosság életminőségét is.

1. SZ. MELLÉKLET (AZ INTÉZKEDÉSI TERV FOLYAMATA)

A melléklet a stratégiai zajtérképre épülő intézkedési terv készítésének folyamatát, egyes elemeit, azok összefüggéseit, időbeli ütemezését mutatja be.

Áttekinti az intézkedési terv készítésének kereteit, lényeges fázisait a folyamat „mérföldköveit”, kiemelve a nyilvánosság bevonásának szerepét.

2. SZ. MELLÉKLET (GANNT-DIAGRAM)

Az intézkedési terv folyamatábrája: me

A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet (a 49/2002/EK irányelv átvételét jelentő szabályozás) előírásai szerint a 100 ezer lakos feletti nagyvárosok önkormányzatainak jogszabályi kötelezettsége, hogy a stratégiai zajtérképekre épülő intézkedési tervet készítsenek. Ez a kötelezettség 5 évenként újra jelentkezik. Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy a kötelezett önkormányzatok általában nem rendelkeznek saját szakértői kapacitással, speciális zajvédelmi ismeretekkel, a feladat elvégzéséhez szükséges kompetenciákkal.

Ezért az Agrárminisztérium támogatásával olyan segédanyagot állított össze a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., amely első sorban az önkormányzat, és a véleményező hatóság szempontjából tekinti át az intézkedési tervek céljait, lehetőségeit.

SEGÉDLET A STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉPEKRE ÉPÜLŐ INTÉZKEDÉSI TERVEK KÉSZÍTÉSÉHEZ

A több részből álló kiadvány gyakorlati példákon keresztül is segíti az érintett munkatársakat, nemcsak az alapvető műszaki ismeretek, hanem a zajtérképre alapozott szemléletmód, gondolatvilág elsajátításában is.

Reményeink szerint ezzel nagymértékben javulhat a települési zajvédelmi intézkedési tervek minősége, a zaj elleni védelem helyi hatékonysága, amely várhatóan emelni fogja a lakosság életminőségét is.

1. SZ. MELLÉKLET (AZ INTÉZKEDÉSI TERV FOLYAMATA)

A melléklet a stratégiai zajtérképre épülő intézkedési terv készítésének folyamatát, egyes elemeit, azok összefüggéseit, időbeli ütemezését mutatja be.

Áttekinti az intézkedési terv készítésének kereteit, lényeges fázisait a folyamat „mérföldköveit”, kiemelve a nyilvánosság bevonásának szerepét.

2. SZ. MELLÉKLET (GANNT-DIAGRAM)

Az intézkedési terv folyamatábrája: megjelenítés GANNT-diagramban.

3. SZ. MELLÉKLET (MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ)

Bemutatja a „Segédlet” céljait, szemléletét, a környezeti zajprobléma megközelítési, és problémakezelési elveit, módját.

Megismertet a zaj legfontosabb egészségkárosító hatásaival, a hangtan, a zaj elleni védelem alapfogalmaival, az Európai Unió zajpolitikájával, jogi szabályozórendszerével.

Áttekinti a fő zajforráscsoportok sajátosságait, a zaj elleni védelem lehetséges módjait: a forrásnál, a terjedési úton, valamint a terhelési ponton történő beavatkozás lehetőségeit.

Szembesít a településtervezés, területfejlesztés környezeti zajállapotra gyakorolt meghatározó szerepével, bepillantást ad a zaj innovatív kezelési lehetőségeibe.

4. SZ. MELLÉKLET (TÁMOGATÁS A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS OKOZTA ZAJTERHELÉS TÁJÉKOZTATÓ SZÁMÍTÁSÁHOZ)

A mindennapok során gyakran felmerül az igény, hogy – legalább tájékoztató jelleggel – gyorsan jussunk környezeti zajkibocsátási, terjedési, zajterhelési információkhoz. Ebben segít az a kalkulátor, amelyet a bécsi környezetvédelemért felelős minisztérium üzemeltet, és amely leírását, használatát segíti a mellékletben található rövid leírás.

5. SZ. MELLÉKLET (A „TÁMOGATÓI OKIRAT”-TAL KAPCSOLATOS ÁTFOGÓ INFORMÁCIÓK)

Az intézkedési tervek elkészítéséhez szükséges pénzügyi forrásokat a központi költségvetés biztosítja. A forrás átadása az Agrárminisztérium (AM) és az Önkormányzat között aláírt un. Támogatói Okirattal történik.

A melléklet az ezzel kapcsolatos jogi, eljárásrendi ismereteket, információkat tartalmazza és gyakorlati példákkal segíti az ezzel kapcsolatos konkrét feladatok eredményes ellátását.

6. SZ. MELLÉKLET (JÓ ÉS ROSSZ GYAKORLATOK)

A melléklet az elmúlt évek gyakorlati tapasztalatából merítve mutat be jó és rossz példákat a zaj elleni küzdelem különböző területeiről. A jó példák ötletet és inspirációt adhatnak a környezeti zaj sikeres és hatékony kezelésére. A rossz példák pedig felhívják a figyelmet, mennyire fontos, milyen nagy jelentőségű a gondos, mindenre kiterjedő felelős településtervezés, településüzemeltetés, milyen – gyakran helyrehozhatatlan – hibákhoz vezethet, ha megfeledkezünk a környezeti zajvédelem szempontjairól.

gjelenítés GANNT-diagramban.

3. SZ. MELLÉKLET (MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ)

Bemutatja a „Segédlet” céljait, szemléletét, a környezeti zajprobléma megközelítési, és problémakezelési elveit, módját.

Megismertet a zaj legfontosabb egészségkárosító hatásaival, a hangtan, a zaj elleni védelem alapfogalmaival, az Európai Unió zajpolitikájával, jogi szabályozórendszerével.

Áttekinti a fő zajforráscsoportok sajátosságait, a zaj elleni védelem lehetséges módjait: a forrásnál, a terjedési úton, valamint a terhelési ponton történő beavatkozás lehetőségeit.

Szembesít a településtervezés, területfejlesztés környezeti zajállapotra gyakorolt meghatározó szerepével, bepillantást ad a zaj innovatív kezelési lehetőségeibe.

4. SZ. MELLÉKLET (TÁMOGATÁS A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS OKOZTA ZAJTERHELÉS TÁJÉKOZTATÓ SZÁMÍTÁSÁHOZ)

A mindennapok során gyakran felmerül az igény, hogy – legalább tájékoztató jelleggel – gyorsan jussunk környezeti zajkibocsátási, terjedési, zajterhelési információkhoz. Ebben segít az a kalkulátor, amelyet a bécsi környezetvédelemért felelős minisztérium üzemeltet, és amely leírását, használatát segíti a mellékletben található rövid leírás.

5. SZ. MELLÉKLET (A „TÁMOGATÓI OKIRAT”-TAL KAPCSOLATOS ÁTFOGÓ INFORMÁCIÓK)

Az intézkedési tervek elkészítéséhez szükséges pénzügyi forrásokat a központi költségvetés biztosítja. A forrás átadása az Agrárminisztérium (AM) és az Önkormányzat között aláírt un. Támogatói Okirattal történik.

A melléklet az ezzel kapcsolatos jogi, eljárásrendi ismereteket, információkat tartalmazza és gyakorlati példákkal segíti az ezzel kapcsolatos konkrét feladatok eredményes ellátását.

6. SZ. MELLÉKLET (JÓ ÉS ROSSZ GYAKORLATOK)

A melléklet az elmúlt évek gyakorlati tapasztalatából merítve mutat be jó és rossz példákat a zaj elleni küzdelem különböző területeiről. A jó példák ötletet és inspirációt adhatnak a környezeti zaj sikeres és hatékony kezelésére. A rossz példák pedig felhívják a figyelmet, mennyire fontos, milyen nagy jelentőségű a gondos, mindenre kiterjedő felelős településtervezés, településüzemeltetés, milyen – gyakran helyrehozhatatlan – hibákhoz vezethet, ha megfeledkezünk a környezeti zajvédelem szempontjairól.