Környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok - nemzetközi jog

Nemzetközi egyezmények és megállapodások

A környezetvédelmi feladatok jelentős része eredményesen megoldható helyi, regionális, valamint országos szinten, más részüket viszont csak nemzetközi együttműködés keretében lehet megvalósítani. A nemzetközi környezetvédelmi egyezmények száma mintegy 150-re tehető, amelyek tartalmaznak két- vagy többoldalú, de szűkebb területre vonatkozó megállapodásokat is. Tartalmuk a környezet összetevőire vagy sajátosságaira, a természeti környezet védelmére, valamint a környezet állapotát befolyásoló tevékenységre vonatkozik. Magyarország ezek közül a következő, nagyobb jelentőségű környezetvédelmi egyezményekhez csatlakozott:

Környezeti információ

 • Aarhusi Egyezmény a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról – Convention on Acess to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters. Aláírás: 1998. Hatálybalépés: 2001.

Az Aarhusi Egyezményhez kapcsolódó Jegyzőkönyv:

Jegyzőkönyv a szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási nyilvántartásról (Kijev, 2003.) – Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers to the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters. Aláírás:2003. Hatálybalépés 2009.

Környezeti hatásvizsgálat

 • Az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espooban (Finnország), 1991. február 26. napján aláírt egyezmény (Espoo-i Egyezmény) - Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context done at Espoo (Finland) on 25 February 1991.
 • Ratifikáció: 1991. február 26. Hatálybalépés: 1997. július 11.

 • Amendment to the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context done at Sofia, 27 February 2001
 • Ratifikáció: 2009. május 29. Hatálybalépés: 2014. augusztus 26.

 • Amendment to the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context done at Cavtat, 4 June 2004
 • Ratifikáció: 2009. május 29. Hatálybalépés: 2017. október 23.

Stratégiai környezeti vizsgálat

 • Az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espooban, 1991. február 26. napján elfogadott egyezményhez kapcsolódó, a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló, Kijevben, 2003. május 21-én elfogadott jegyzőkönyv (Kijevi SKV Jegyzőkönyv)  – Protocol adopted on May 21, 2003 in Kiev on strategic environmental assessment related to the Convention on environmental impact assessment in a transboundary context done at Espoo (Finland), on 25 February 1991 
 • Ratifikáció: 2003 május 21. Hatálybalépés: 2010. november 26.

Levegőtisztaság-védelem

Genfi Egyezmény a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről  – Convention on Long-range Transboundary Air Pollution. Aláírás: 1979. Hatálybalépés: 1983.

A Genfi Egyezményhez kapcsolódó jegyzőkönyvek:

 • EMEP-jegyzőkönyv: 1984. évi jegyzőkönyv a levegőszennyező anyagok nagy távolságra való eljutásának megfigyelésére és értékelésére kidolgozott európai együttműködési program finanszírozásáról (Genf, 1984) – Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution on Long-term Financing of the Co-operative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-range Transmission of Air Pollutants in Europe (EMEP). Aláírás: 1985. Hatálybalépés: 1988.
   
 • Helsinki jegyzőkönyv: 1985. évi jegyzőkönyv a kénkibocsátások vagy azok országhatárokon való átáramlásának legalább 30%-kal való csökkentéséről – Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution on the Reduction of Sulphur Emissions or Their Transboundary Fluxes by at least 30 per cent (Helsinki, 1985.). Aláírás: 1985. Hatálybalépés: 1987.
   
 • Szófiai jegyzőkönyv: 1988. évi jegyzőkönyv a nitrogén-oxidok kibocsátásának vagy azok országhatárokon való átáramlásának szabályozásáról (Szófia, 1988.) – Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution Concerning the Control of Emissions of Nitrogen Oxides or Their Transboundary Fluxes. Aláírás: 1989. Hatálybalépés: 1992.
   
 • 1991. évi jegyzőkönyv az illékony szerves vegyületek kibocsátásának és azok országhatárokon való átáramlásának szabályozásáról (Genf, 1991.) – Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution Concerning the Control of Emission of Volatile Organic Compounds or Their Transboundary Fluxes. Aláírás: 1991. Ratifikáció: 1995.
   
 • Oslói jegyzőkönyv: 1994. évi jegyzőkönyv a kénkibocsátások vagy azok országhatárokon való átáramlásának további csökkentéséről (Oslo, 1994.) – Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution on Further Reduction of Sulphur Emissions. Aláírás: 1994. Ratifikáció: 2002.
   
 • 1998. évi jegyzőkönyv a tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok kibocsátásának szabályozásáról (POP) (Aarhus, 1998.) – Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution on the Control of Emissions of the Persistent Organic Pollutants. Aláírás: 1998. december 18. Ratifikáció: 2004.
   
 • Aarhusi jegyzőkönyv: 1998. évi jegyzőkönyv a nehézfémek kibocsátásának szabályozásáról (Aarhus, 1998.) – Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution on Heavy Metals. Aláírás: 1998. Ratifikáció: 2005.
   
 • Göteborgi jegyzőkönyv: 1999. évi jegyzőkönyv a savasodás, az eutrofizáció és a talaj közeli ózon csökkentéséről (Göteborg, 1999.) – Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution on the Abate Acidifacion, Eutrophication and Ground-level Ozone. Aláírás: 1999. Ratifikáció: 2006.

Bécsi egyezmény az ózonréteg védelméről – Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer. Csatlakozás: 1988. Megjegyzés: Végrehajtása döntően a Montreáli jegyzőkönyv révén történik.

A Bécsi Egyezményhez kapcsolódó jegyzőkönyv:

 • Montreáli Jegyzőkönyv az ózonréteget lebontó anyagokról – Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. Csatlakozás: 1989.

Vegyi anyagok és veszélyes hulladék

Bázeli Egyezmény a veszélyes hulladékok országhatárokon túlra szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról – Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal. Aláírás: 1989. Hatálybalépés: 1992.

A Bázeli Egyezményhez kapcsolódó jegyzőkönyv:

 • Jegyzőkönyv a veszélyes hulladékok országhatárokon túlra szállításából és elhelyezéséből eredő anyagi felelősségről és kártérítésről – Basel Protocol on Liability and Compensation for Damage Resulting from Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal. Aláírás: 2000.

Rotterdami Egyezmény a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és növényvédő szerek előzetes tájékoztatáson alapuló egyetértési eljárásáról – Convention for the Application of the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and International Trade. Aláírás: 1999. Hatálybalépés: 2004.

Stockholmi Egyezmény a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyezőanyagokról (POP egyezmény) – Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants. Aláírás: 2001. Hatálybalépés: 2008.

Minamata Egyezmény a higanyról – Minamata Convention on Mercury (2013, Kumamoto). Aláírás: 2013. Hatálybalépés: 2017.


Uniós jogszabályok

Hazai jogszabályok

Polgári jog és környezetvédelem; büntetőjog és környezetvédelem

Hozzáférés az igazságszolgáltatáshoz környezeti ügyekben