Hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok

Nemzetközi jogi előírások

Bázeli Egyezmény a veszélyes hulladékok országhatárokon túlra szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról – Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal. Aláírás: 1989. Hatálybalépés: 1992. A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezményt a 101/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet hirdette ki.

Bázeli Egyezményhez kapcsolódó jegyzőkönyv:

Jegyzőkönyv a veszélyes hulladékok országhatárokon túlra szállításából és elhelyezéséből eredő anyagi felelősségről és kártérítésről – Basel Protocol on Liability and Compensation for Damage Resulting from Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal. Aláírás: 2000.

Európai uniós jogszabályok

Hazai jogszabályok

Törvények

Kormányrendeletek

Miniszteri rendeletek

Polgári jog és hulladékgazdálkodás, büntetőjog és hulladékgazdálkodás

Polgári jog és hulladékgazdálkodás

  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

Büntetőjog és hulladékgazdálkodás

  • A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.)
  • A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése, 248. §, valamint kitiltással kapcsolatos rendelkezés 253. §

Az egyes jogszabályok elérhetők a www.njt.hu oldalon.