„Együttműködésben a klímatudatos vízgyűjtő-gazdálkodásért” –elindult a LIFE LOGOS 4 WATERS projekt

2022. május 04.

A négy évre tervezett „Innovatív vízgazdálkodási módszerek integrált gyakorlati alkalmazása vízgyűjtő szinten önkormányzati koordinációval” című (LIFE20 CCA/HU/001604 azonosítószámú) projekt 2021. október 1-jén kezdődött, összesen nyolc partner együttműködésével. A projekt nyitókonferenciájára 2022. március 25-én került sor a Belügyminisztériumban, a társult kedvezményezett partnerek és a közreműködő partnerszervezetek részvételével. 

A projekt az Európai Unió LIFE programjának támogatásával, valamint a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg 2021. október 1. és 2025. szeptember 30. között, 3 764 915 Euro (hozzávetőleg 1,3 milliárd forint) összegből.

Részletes információ a projektről az alábbi oldalon található: https://lifelogos4waters.bm.hu/

 

Forrás: Belügyminisztérium, https://kormany.hu/hirek/innovativ-vizgazdalkodasi-modszerek-a-belugyminiszterium-projektjeben