Környezetvédelmi adatszolgáltatás - OKIR

OKIR (Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer)

A környezetünkkel kapcsolatos információk több szempontból is egyre nagyobb szerepet kapnak napjainkban. Egyrészt növekszik az emberek környezettudatossága, igénye a környezet állapotának megismerése iránt, másrészt a környezetpolitika kialakításánál is megkerülhetetlenné válnak a megbízható adatok.

Ugyan a hazai környezetvédelmi szervek már működésük kezdete óta gyűjtik a különböző környezeti adatokat, illetve fogadják az arra kötelezettektől a környezeti információkat, de ezen adatok jelentős része évtizedekig csak egyedi igények alapján voltak megismerhetőek. Azonban a technológia fejlődése lehetővé tette, hogy napjainkra bárki pár kattintással hozzáférjen a számára szükséges környezeti adatokhoz. Ugyanis a környezeti információk (pl.: a levegővel, a felszíni és a felszín alatti vizekkel, a hulladékkal, stb.) döntő többsége egyetlen központi adatbázisba, az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerbe (OKIR) kerül, amely biztosítja a környezet állapotának és használatának figyelemmel kísérését, terhelési és igénybevételi adatainak gyűjtését, feldolgozását és nyilvántartását. A környezeti információknak a nyilvánosság részére való rendelkezésre bocsátása céljából az OKIR interneten elérhető információs felülettel rendelkezik, ahol a környezeti adatok mindenki számára korlátozás- és térítésmentesen elérhetőek.

okir_fooldalrol_kep.png

1. kép: Az OKIR interneten elérhető információs felülete

Az adatszolgáltató ügyfelek számára pedig (a korábbi papír alapú, majd elektronikus nyomtatványokat kiváltva) az OKIR online felülete, az OKIRkapu biztosít korszerű lehetőséget kötelezettségeik teljesítésére.

okirkapu.jpg

2. kép: Az OKIRkapu fogadófelülete

Jelenleg a következő adatszolgáltatások megtételére van lehetőség az OKIRkapun keresztül:

 • környezetvédelmi ügyfelek KÜJ (környezetvédelmi ügyfél jel) igénylése;
 • környezetvédelmi ügyfelek változásjelentése;
 • telephelyek, környezetvédelmi objektumok KTJ (környezetvédelmi területi jel) igénylése;
 • telephelyek, környezetvédelmi objektumok változásjelentése;
 • levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés;
 • Légszennyezés mértéke éves bejelentés;
 • vízminőségvédelmi alapbejelentés;
 • vízminőségvédelmi éves bejelentés;
 • vízminőségvédelmi éves önellenőrzési időpontok bejelentése;
 • vízminőségvédelmi önellenőrzések;
 • engedélyköteles tevékenységi helyek adatszolgáltatása;
 • éves jelentés a felszín alatti víz és földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről;
 • felszín alatti környezethasználati monitoring rendszer műszaki adatai;
 • felszín alatti környezethasználati monitoring rendszer mintavételi és vizsgálati eredményei;
 • szennyezőforrások és szennyezett területek tényfeltárás előtti adatszolgáltatása;
 • szennyezőforrások és szennyezett területek tényfeltárás utáni adatszolgáltatása;
 • szennyezőforrások és szennyezett területek műszaki beavatkozás utáni adatszolgáltatása;
 • telephelyek hulladékokkal összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségei;
 • hulladékkal kapcsolatos éves adatszolgáltatás;
 • hulladékkal kapcsolatos negyedéves adatszolgáltatás;
 • elemet és akkumulátort gyártók nyilvántartása;
 • elemmel és akkumulátorral kapcsolatos éves adatszolgáltatás;
 • elektromos és elektronikus berendezést gyártók nyilvántartása;
 • elektromos és elektronikus berendezéssel kapcsolatos éves adatszolgáltatás;
 • gépjárművet forgalomba hozó gyártók nyilvántartása;
 • gyártó által forgalomba hozott járművekkel kapcsolatos éves adatszolgáltatás;
 • éves bejelentés a hulladékká vált gépjárművek kezeléséről;
 • hulladéklerakókkal kapcsolatos éves adatszolgáltatás;
 • hulladéklerakási járulékkal kapcsolatos bejelentési kötelezettség;
 • hulladéklerakási járulékkal kapcsolatos adatszolgáltatás;
 • sorszámtartomány igénylés SZ és GY lapokhoz;
 • PRTR üzemek éves adatszolgáltatása.

Központi Statisztikai Hivatal

E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register) – Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás

EIONET – Európai Környezeti Információs és Megfigyelő Hálózat